MSN Nickname Maker

MSN Nickname Maker 1.2

رایگان
MSN رسول گرامی هستند یک راه فوق العاده را بیان کنید
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
آخرین نسخه:
1.2 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
Cool MSN Names

نسخه های قدیمی

دیدن همه
MSN رسول گرامی هستند یک راه فوق العاده برای بیان خود را در حالی که چت در مسنجر با استفاده از انواع مختلف از نام مستعار (مانند خنده یا سرد MSN Names). قابلیت های خود را به مجموعه MSN نام به مطلقا هر چیزی مورد نظر شما شده است یکی از MSN مسنجر محبوب ترین امکانات را برای سال تنظیم آن را جدا از رقبای اصلی آن است.
اطلاعات به روز شده در: